Movelution

Begrebet movelution er en af mine opfindelser og det er min måde at beskrive den form for innovation, som vi kommer til at se i fremtiden. Ordet er sammensat af ordene move, der betyder bevægelse og udvikling og ordet lution, der kommer af ordene solution, revolution, evolution.

I dag er der mange, der taler om innovation som en af drivkræfterne i et moderne samfund. Men erfaringerne viser, at meget af det, der i dag betragtes som innovation, rent faktisk er en evolution af eksisterende produkter. Jeg mener ikke, at videreudvikling af eksisterende produkter er innovativt i sig selv. Det er i min verden en naturlig proces, en naturlig udvikling svarende til den, vi har set i naturen gennem millioner af år.

Vi lever i en verden, som ikke er statisk; den gennemgår en udvikling, som mennesker, virksomheder, produkter, produktion, etc. er en del af.

I mit univers beskriver movelution det vi alle kender og oplever dagligt. Det beskriver det, som ligger i området mellem innovation og evolution.

Movelution er det, som fremkommer, når mennesker og virksomheder skaber nye produkter. Det er i denne proces, hvor vi med nye løsninger og ny teknologi skaber produkter, der gør vores hverdag bedre og nemmere.