Innovationens FAQ

Mange taler om innovation, og erfaringerne viser, at der er for få, der arbejder med innovation. Når man som opfinder arbejder med innovation og forsøger at skabe en række innovative produkter, får man en række erfaringer, som er vigtige at dele med andre i denne situation. Erfaringer som relaterer sig til:

Opfindelser

Kunsten er ikke at få en god ide. Kunsten er at få en unik ide og efterfølgende føre den ud i livet og sikre sig, at det bliver en kommerciel succes. Der er flere, der taler om opfindelser, end der er folk, der kommercialiserer de gode ideer.

Patenter

Et patent er den eneste legitime måde at købe sig til et monopol. Omvendt er patentprocessen dyr, og den tager lang tid. Der er alt for mange, som har fejlagtige tanker om, hvordan man får et patent, og hvad det koster – det er svært, og det koster mange penge.

Partnerskaber

Langt de fleste opfindere har en drøm om at indgå partnerskaber med virksomheder, som har evnen og viljen til at kommercialisere deres ideer. De praktiske erfaringer viser, at der er mangel på virksomheder, der har evnen og viljen til at indgå partnerskaber med innovative mennesker. Langt de fleste virksomheder satser på videreudvikling af eksisterende produkter frem for at satse på nye produkter.

Finansiering

Hvis man skal skabe en kommerciel succes koster det penge og på trods af, at mange taler om innovation, så viser erfaringerne, at det er svært for små opfindere at skaffe tilstrækkelig finansiering, således at deres ideer kan føres ud i livet.

Distribution

At skabe breddistribution er den største udfordring for alle opfindere. Én ting er at få en idé, noget andet er at producere den. Men det sværeste er og bliver at få den ud til de kunder, der har evnen og viljen til at købe opfindelsen.

Jeg har som opfinder og via mit arbejde med Opfinderforeningen, Lem Maskinværksted, Cargo 2000 A/S og IFIA gjort mig mange erfaringer, på godt og ondt i relation til ovenstående emner. Og jeg har lært, at kunsten er ikke at få en idé; kunsten er at gøre idéen til en kommerciel succes.