Movelution

Begrebet movelution er en af mine opfindelser og det er min måde at beskrive den form for innovation, som vi kommer til at se i fremtiden. Ordet er sammensat af ordene move, der betyder bevægelse og udvikling og ordet lution, der kommer af ordene solution, revolution, evolution.

I dag er der mange, der taler om innovation som en af drivkræfterne i et moderne samfund. Men erfaringerne viser, at meget af det, der i dag betragtes som innovation, rent faktisk er en evolution af eksisterende produkter. Jeg mener ikke, at videreudvikling af eksisterende produkter er innovativt i sig selv. Det er i min verden en naturlig proces, en naturlig udvikling svarende til den, vi har set i naturen gennem millioner af år.

Skabelsen af pattedyret og de første primater var innovation. Omvendt er skabelsen af mennesket en del af en evolution, som naturen har gennemgået gennem millioner af år, en proces som foregår kontinuerligt.

Vi lever i en verden, som ikke er statisk; den gennemgår en udvikling, som mennesker, virksomheder, produkter, produktion, etc. er en del af.

I mit univers beskriver movelution det vi alle kender og oplever dagligt. Det beskriver det, som ligger i området mellem innovation og evolution.

Movelution er det, som fremkommer, når mennesker og virksomheder skaber nye produkter. Det er i denne proces, hvor vi med nye løsninger og ny teknologi skaber produkter, der gør vores hverdag bedre og nemmere.